هانی نتوورک

جدیدترین مطالب در مورد خانه و خانواده

چگونه خود را در خوشبختی های دیگران سهیم کنیم؟
ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢۳  

خیلی ها مایلند بدانند در ورای دوستی و صمیمیت چه ویژگی بنیادی نهفته شده که باعث می شود تا دوستی ها و رفاقت ها در هر سطح و در هر رده و جمعی تداوم و ثبات یابد.

راهکار اول : شاید مهم ترین خاصیتی که در این زمینه بتوان گفت آن است که در ورای دوستی ، حس سهیم شدن در خوشبختی دیگران نهفته شده است .

راهکار دوم : احتمالآ کسانی که صاحب دوستی های قوی در خانواده ی جامعه شده اند کسانی هستند که می توانند از منیت خارج شده و پا را فراتر گذاشته و برای دیگران کار و تلاش کنند.

راهکار سوم : برای اینکه دوستی خود را در هر سطح به خصوص در محیط خانواده تداوم ببخشید ، خودتان را به ارکان دیگر خانواده نزدیک سازید و در خوشبختی ها و ناکامی ها یشان کنار آنها باشید.

راهکار چهارم : این کار را فقط با حرف انجام ندهید بلکه باید در حقیقت به عما ثابت کنید .
فقط شما از این طریق می توانید ثابت کنید سهمی در دوستی و خوشبختی دارید.


کلمات کلیدی: راهکار خوشبختی