هانی نتوورک

جدیدترین مطالب در مورد خانه و خانواده

آب زنید راه را هین که نگار می​رسد
ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٤  
آب زنید راه را هین که نگار می​رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می​رسد
راه دهید یار را آن مه ده چهار را کز رخ نوربخش او نور نثار می​رسد
چاک شدست آسمان غلغله ایست در جهان عنبر و مشک می​دمد سنجق یار می​رسد
رونق باغ می​رسد چشم و چراغ می​رسد غم به کناره می​رود مه به کنار می​رسد
تیر روانه می​رود سوی نشانه می​رود ما چه نشسته​ایم پس شه ز شکار می​رسد
باغ سلام می​کند سرو قیام می​کند سبزه پیاده می​رود غنچه سوار می​رسد
خلوتیان آسمان تا چه شراب می​خورند روح خراب و مست شد عقل خمار می​رسد
چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما زان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می​رسد

کلمات کلیدی: شعر