هانی نتوورک

جدیدترین مطالب در مورد خانه و خانواده

شخصیت شناسی ,روانشناسی چهره ها در چشمان
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٧  

در کل داشتن چشمهای درخشان و پر حرکت دلیل وجود هوش است.
چشمان درشت و زیبا:
نشان دهنده صفا ،صمیمیت ، هنرمند و عاطفی ،منصف و غیرتمند ، تمایل به اغراقگویی، دارای ذهنی روشن و متعالی ،در
دوستی خونگرم ،مدیران موفقی هستند.

_________________________________________________________________

چشمان بهم نزدیک و کم فاصله:

حسودی و کوتاه نظری ،احساساتی ،زنان این گروه درونگرا و پنهان کار ،حیله گر و حسابگر ،موفق در امور تجاری و سیاسی

_________________________________________________________________
چشمان نیمه باز:

حیله گری و دلالی ،غیر قابل اعتماد
_________________________________________________________________


چشمان خمار :

احساسی و در رویا بودن
_________________________________________________________________


چشمان با فاصله زیاد و دور از هم :

سادگی ،درستی،فکر باز،توقعات زیاد از زندگی، بسیار زود باور،تمایل شدید به رمان و داستان ،برونگرا،مردمی،وفادار
_________________________________________________________________

چشمان لنگه به لنگه :

چشمانی که یکی از دیگری بزرگتر است هردم مزاج و هر دم خیال ،قدرت فکری زیاد ندارند و قاطعیت ندارند.

_________________________________________________________________


چشمان برجسته وبیرون زده :
صفات منفی مثل تنبلی ،پرسر و صدا،پر حرف و ظاهر بین،

_________________________________________________________________


چشمان گود رفته و تو رفته :

موذی ،اگر با فاصله هم نباشد دورو و متظاهر
_________________________________________________________________


پلکهای برجسته :

هوش ،استعداد و دقیق ،گاها لاابالی و مستعد در صنایع
_________________________________________________________________


چشمان خندان و متبسم :

شوخ ،قلب پاک ،استعداد در صنایع ،اگر زن باشد مادری با عاطفه و مهربان .
_________________________________________________________________


مردمک در وسط چشم وسفیدی پیدا :

اختلال و پیچ و خم های فکری ،بی باک بودن
_________________________________________________________________


چشمهای بادامی:

خودخواه و متکبر،مغرور،اگر ابروها از چشمها فاصله داشته باشد خوبی و آرامش روح .
_________________________________________________________________


چشمهایی که انتهایش پایین یا بالاست :

ساعی ،تیز هوش،و بعضا موذی و حیله گر .
_________________________________________________________________


چشمان ریز مثل کبوتر :

طبع ملایم ،ذلالت بر راز پوشی زیاد و سکوت،محتاط و محافظه کار ،صادق و راستگو،مشکل پسند،کم صبر،ناشکیبا ،مردان این
گروه مدیران و فرمانداران و مشاوران قوی هستند و زنان این گروه وفادار و پایدار هستند . خودخوری و استعداد هوشی زیاد.

_________________________________________________________________


چشمان سه گوش :

اکثرا با دیگران مشکل دارند بالاخص با نامزد خود ،بی حوصله در بحث و جدل ،وسواسی،ایراد گیر ،اهل نق زدن ،سازگاری با
محیط و حرفه های مختلف دارند . بهترین فضای کار برای این گروه فضای سیاسی است .

_________________________________________________________________


چشم روباهی :

هوش و فراست بالا ،توانمندی کافی در مدیریت ،ارتباطات ،قدرت فکری زیاد در فریبکاری ،از قلبی رئوف و مهربان و مردمی
برخوردار است ،از قدرت بیان بالایی برخوردار است اما اغلب ترجیح می دهد سکوت کند.


کلمات کلیدی: دانستنیها