هانی نتوورک

جدیدترین مطالب در مورد خانه و خانواده

تقدیم به ذن ذلیل ها
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٥  

الهی به مردان در خانه ات

به آن زن ذلیلان فرزانه ات

به آنان که با امر روحی فداک

نشینندو سبزی نمایند پاک

به آنان که مرعوب مادر زنند

زاخلاق نیکوش دم می زنند

به آن شیر مردان با پیش بند که

در ظرف شستن به تاب  وتبند

به آنان که در بچه داری تکند

یلان عوض کردن پوشکند

به آنان که بی اذن و امر عیال

نیاید در از جیبشان یک ریال

به آنان که با ذوق و شوق تمام

به مادر زن خود بگویند مامان

به آنان که دارند با افتخار

نشان ایزو نه، زی ذی هزار

به آنان که دامن رفو می کنند

زبعد رفویش اتو می کنند

به آنان که در گیر سورن نخند

گرفتار پخت و پز مطبخند

به آن قرمه سبزی پزان قدر

به آن مادران به ظاهر پدر

الهی به آه دل زن ذلیل

به آن اشک چشم ممد سبیل

به تن های مردان که از لنگه کفش

چو جیغ عیالاتشان شد بنفش

که ما را بر این عهد کن استوار

از این زن ذلیلی مکن بر کنار

به زی ذی جماعت نما لطف خاص

نفرما از این یوغ مار ا خلاص


کلمات کلیدی: طنز ،کلمات کلیدی: شعر