ذهن و افکار جالب مشاهیر

 
۱ - هلن کلر خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد .
۲-  گوته کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.
۳- سقراط یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد .
۴-  ژاک دوال اگر می خواهی بنده کسی نشوی ، بنده هیچ چیز مشو .
۵- فرانسیس بیکن آنچه مردم را دانشمند می کند ،مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند.
 ۶- جرج برنارد شاو آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند.
۷-  دیل کارنگی فکر خوب معمار و آفریننده است .
۸- پاسکال اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند .
۹-  ادیسون تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم .
۱۰- ارنست دیمنه افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد .
۱۱-  انیشتین فکر کردن،سخت ترین کار بشر است .
۱۲-  جبران خلیل جبران آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم
۱۳ - ویکتور هوگو الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.
۱۴-  مارک تواین مردی که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد.
۱۵-  هربرت اسپنسر فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند.
۱۶-  کارلایل هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است
۱۷- پاسکال آدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است .

/ 0 نظر / 20 بازدید