خراسان شناسی - مصلی طرق

 مصلی طرق


بنای مصلی طرق در بخش تبادکان شهرستان مشهد در 12 کیلومتری جنوب خاوری این شهر قرار دارد .
مصلی نمازخانه ای در هوای آزاد برای احتیاج خاص و عام در قطعه ای زمین محصور یا غیر محصور بود که گاهی به علت افزایش و نقصان وسعت سکنه متروک گردید و در آن نمازهای اعیاد مسلمانان و نماز باران برگزار می شده است .
این بنا احتمالاً از روی بنای مصلی پایین خیابان طراحی شده است . علاوه بر مسجد حسن خان اعتماد السلطنه و خانیکوف سیاح روی بنای آن را متعلق به 827 ه.ق ذکر نموده اند به رغم تاریخ ذکر شده بنا فاقد هر گونه کتیبه ای است که معرف تاریخ بنیان آن باشد تنها نگاشته ای که تنها بخش کوچکی از آن باقی مانده است عمارت ، بانضمام اخیر الاغر افتخار الفقرا ،‌و قدوه العلما ،‌السا و .....
مصلی طرق ترکیبی که چهار ضلعی متناسب و هماهنگ است که بر فراز آن گنبد قرار گرفته است و در جلو
آن ایوان است مرتفع و در انتهای بخش ایوان صورت محرابی جلب توجه می نماید .
گنبد از نظر معماری با استحکام بر روی پایه ها و هشت ضلعی تکیه نموده است .

 

/ 0 نظر / 23 بازدید