خراسان شناسی - گنبد هارونیه

گنبد هارونیه

تنها اثر باقی مانده از توس قدیم بنای آجری ایت مهروف به گنبد هارونیه که در دهه های اخیر به همت انجمن آثار ملی و فرهنگی خراسان مرمت و بازسازی شده است .
 مردم این بنا را زندان هارون می نامند و در متون و سفرنامه ها از عناوین مسجد توس آرامگاه و خانقاه غزالی نام برده شده است .
تحقیقات اخیر نشان داده است که هارونیه صرفاً به خاطر آرامگاه بیا خانقاهی است که در سده های 7 و 8 هجری هم پهلو بایک بنای مذهبی دیگر و بروی خرابه های ابنیه کهن ساخنه شده است این بنا مشتمل بر یک فضای وسیع مربع گنبد دار به ارتفاع حدود 25 متر و وسعت 12 * 12 متر است .
در انتهای این بنا سه حجره با اتاقک با تزییناتی شامل گچبری قرار دارند تزئینات خارجی آن منحصر به قابهای عمودی و ستون نماهای طرفین ورودی می باشد .

/ 0 نظر / 95 بازدید