آتیش و پنبه

این هم حکایت آتیش و پنبه که قدیمیا میگفتن.
اولین عکس سفر رییس جمهور چین به امریکا

سفر بوش به چین (ایندفعه چینیه غیرتی شده و حواسش رو جمع کرده )

/ 0 نظر / 4 بازدید