فرهنگ وتمدن چین

چینیان باستان بر این باور بوده اند که به هنگام خورشید گرفتگی ، اژدهایی قصد دارد خورشید را ببلعد .
چین بزرگترین کشور جهان می باشد که ربع جمعیت دنیا را در خود جا داده است .

بلندترین کوه ها و وسیعترین اقیانوس ها و پهناورترین بیابان های دنیا آنرا احاطه نموده اند .از سال 766 قبل از میلاد کتیبه هایی از مورخان چینی راجع به تمامی جزئیات این کشور به ثبت رسیده است ، اما زیاد مورد اطمینان نمی باشد زیرا مردم در آن زمان سلیقه ای مطالب را نگارش می کردند و مطالب و افسانه های زیادی در آنها راجع به مردم و زندگی چینی ثبت کرده اند .
برخی از داستان های عجیب چینی در ذیل موجود می باشد :
آدم نخستین پس از آنکه 18 هزار سال رنج کشید ، توانست در 2229000 هزار سال قبل از میلاد مسیح (ع) به گیتی شکل ببخشد . در آن حال که کار می کرد از نفسش ابر و باد ، ار آوازش تندر ، و از رگ هایش رود های بزرگ و وسیع ، از گوشش زمین ، از مویش سبزه و درخت ، از استخوانش فلزات ، و از عرقش باران پدید آمد و از حشراتی که در بدنش نشسته بودند نوع انسان زاده شد .
نخستین شاهان چینی هر کدام 18 سال سلطنت نموده اند . خاقان های چین تقریباً از سال 2825 قبل از میلاد مسیح بتدریج راه و رسم زندگی را به مردم  آموختند . پیش از آنکه چینیان با تمدن غرب آشنا شوند ، سکنه ی آمریکا و اروپا را وحشی می شمردند .
حتی تا سال 1860 خود را لقب بربرها را به خود داده و خود را منتخب ها و برگزیده ی اقوام جهان می شمردند . این در صورتی بود که خود در مصائبی مانند خشکسالی ، هرج و مرج های سیاسی ، علوم پس افتاده ، صنایع کم مزد ، فقر ، تولید مثل بی بند وباری و ... غوطه ور بودند .
اما شاید حق با آنها بوده زیرا در پس این مصائب و پرده های تاریک روشنایی هایی نیز وجود داشت ، کهن ترین تمدن ها ی زنده از آن چینی ها بوده است . سنن شعری آنها به سال 1700 سال پیش از میلاد بر می گردد و فلسفه کهنسالی دارند که گرچه خیالی می باشد ولی باز عملی می باشد و گرچه ژرف است باز دریافتنی است .
چینی سازی و پیکر سازی چینی ها در نوع خود بسیار بی نظیر می باشد . هنرهای خرد آنها در اوج سادگی و کمال است و جز در ژاپن رقیبی ندارد .
سازمان اجتماعی چینی ها پیش از همه ی سازمان های اجتماعی جهان تاب آورده است و جمعیت فراوان خود را سامان بخشیده است .
باید دید که راز دیرپایی حکومت ، هنرنمایی ، چیره دستی ، وقار ، و عمق روحی آنها چیست ؟

/ 0 نظر / 15 بازدید